Tallinna Tehnikaülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus alates 01.01.2020 loodud või saadud juurdepääsupiiranguteta dokumentidega.
Dokumentide avalikustamisel lähtub ülikool seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Varasemate aastate dokumente väljastatakse teabenõude esitamisel
(https://www.ttu.ee/ulikool/ulikooli-kontaktid/teabenoue).
Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga ning dokumendiregistris asendatakse eraisiku nimi initsiaalidega.

Dokumendiregistri avalik vaade alates 01.01.2010 kuni 31.12.2019 (http://docs.ttu.ee/otsing)

Küsimuste korral pöörduge e-post info@taltech.ee