Tallinna Tehnikaülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus alates 01.01.2020 loodud või saadud juurdepääsupiiranguteta dokumentidega.
Dokumentide avalikustamisel lähtub ülikool seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Kui sa ei leia otsitud dokumenti, siis palun esita meile teabenõue, sest dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel.
Teabenõuded on oodatud aadressile info@taltech.ee.
Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga ning dokumendiregistris asendatakse eraisiku nimi initsiaalidega.

Küsimuste korral pöörduge e-post info@taltech.ee