Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi:

 • Dokumendi pealkiri - dokumendi pealkirja järgi.
 • Registreerimise kuupäev - kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "alates" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale "kuni" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani.
 • Dokumendi liik
 • Teine osapool - saatja või saaja nimi.
 • Saatja viit - asutuse dokumendi registreerimise number.
 • Juurdepääs. - Avalik - juurdepääsupiiranguta; AK -asutusesiseks kasutamiseks.
 • Juurdepääsupiirangu alus - otsida saab seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsu lõpu kuupäev - dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi.

Dokumentide nimekiri

 • Otsingu tulemus kuvatakse tabelina, mis on jaotatud lehekülgedeks. Maksimaalselt kuvatakse 100 dokumenti, uuemad eespool. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.
 • Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks klõpsa tulemuste veerus olevale hüperlingile. Avalikke faile näeb plokis "Failid" ja seosdokumente plokis "Seosed".
 • Eraisikute ees- ja perekonnanimesid dokumendiregistris ei näidata, selle asemel kuvatakse initsiaale.

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt üks kord ööpäevas.