Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi:

 • Dokumendi pealkiri - dokumendi pealkirja järgi.
 • Registreerimise kuupäev - kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "alates" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale "kuni" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev.
 • Dokumendi liik - väljaminev kiri, sissetulev kiri, käskkiri, leping, otsus.
 • Teine osapool - Saatja või saaja nimi.
 • Saatja viit - Saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi.
 • Saabumis/saatmisviis - dokumendi saabumise või saatmise viisi järgi.
 • Juurdepääs - Dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi. Avalik - juurdepääsupiiranguta. AK - asutusesiseseks kasutamiseks
 • Dokumentide puhul, millel on märge "Avalik, väljastatakse teabenõude korras" väljastatakse dokumendi avalik osa teabenõude korral.
 • Juurdepääsupiirangu alus - Dokumendile määratud juurdepääsupiirangu aluse järgi. Otsida saab seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsu lõpu kuupäev - Dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi.

Dokumentide nimekiri

 • Otsingu tulemus kuvatakse tabelina, mis on jaotatud lehekülgedeks. Maksimaalselt kuvatakse 100 dokumenti, uuemad eespool. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.
 • Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks klõpsa tulemuste veerus olevale hüperlingile. Avalikke faile näeb plokis "Failid" ja seosdokumente plokis "Seosed".