Kasutusjuhend

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi.

  • Pealkiri - dokumendi pealkirja järgi.
  • Registreerimise kpv - otsingukriteerium otsimiseks ministeeriumis dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäevavahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "alates" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale "kuni" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani.
  • Dokumendi liik - järgmiste dokumendiliikide järgi: eelnõu istungile, eelnõu kabinetinõupidamisele, eelnõu kooskõlastamiseks, eriluba, e-kiri, käskkiri, leping, sissetulev kiri, väljaminev kiri.
  • Teine osapool - dokumendi saatja või saaja nime järgi.
  • Saatja viit - saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi.
  • Saabumis/saatmisviis - dokumendi saabumise või saatmise viisi järgi.
  • Juurdepääs - dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi.
  • Juurdepääsupiirangu alus - dokumendile määratud juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
  • Juurdepääsupiirangu lõpu kpv - dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sellel väljal kehtivad samad otsingu sooritamise tingimused, mis on väljal "Registreerimise kpv".

Otsingu tulem kuvatakse tabelina. Ühel lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti kahanevalt, uuemad ees, kuid täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada. Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata mistahes veerus olevale tekstile. Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Avalikke faile näeb osas "Failid" ja seoseid teiste dokumentidega osas "Seosed".

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt üks kord ööpäevas.