Dokument

Metaandmed

Viit:1.1-4/43
Registreerimise kpv:14.02.2018
Dokumendi liik:Ministri põhitegevuse käskkiri
Pealkiri:Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Funktsioon:1.1 ÜLDJUHTIMINE JA ÕIGUSALANE TEENINDAMINE (RAM, JOK)
Sari:1.1-4 Ministri põhitegevuse käskkirjad
Toimik:1.1-4/2018

Juurdepääsupiirang:Avalik

Vastutaja:Alan Rood (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Regionaalvaldkond, Regionaalhalduse osakond, Harju talitus)
Välja saatmise kuupäev:15.02.2018 09:12

Failid

Nimetus
1.1-443 14.02.2018 Ministri põhitegevuse käskkiri.bdoc
Joonis 1_ Koondkaart_HRP.pdf
Joonis 2_Raplamaa.pdf
Joonis 3_Kehtna.pdf
Joonis 4_Järvakandi.pdf
Joonis 5_Raikküla.pdf
Joonis 6_Rapla.pdf
Joonis 7_Kohila.pdf
Joonis 8_Juuru.pdf
Kaardi vektorandmed.zip
Lisa 5_Harjumaa ja Põhja Raplamaa_kahe_trassialternatiivi_tapsem_analuus.pdf
Lisa1(1)_Olemasoleva_raudtee_koridori_kasutamise_voimalikkus_RB_raudtee_trassi_asukohana.zip
Lisa1(2)_Olemasoleva_raudtee_koridori_kasutamise_voimalikkus_RB_raudtee_trassi_asukohana.zip
Lisa3_Vordlustulemused.zip
Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine.pdf
RB_Rapla_Seletuskiri.pdf