Dokument

Metaandmed

Viit:FIN-1/348-1
Registreerimise kpv:25.01.2023
Dokumendi liik:Sissetulev kiri
Pealkiri:Käskkirja edastamine

Funktsioon:FIN Eelarvestamine ja finantsaruandlus
Sari:FIN-1 Kirjavahetus eelarve- ja finantsküsimustes
Toimik:FIN-1/2023

Juurdepääsupiirang:Avalik

Saatja/saaja viit:10
Adressaat: Sotsiaalministeerium
Saabumis/saatmisviis:DVK
Vastutaja:Raili Jäe (RA)

Failid

NimetusJP piirang
10 24.01.2023 Ministri üldkäskkiri.asice
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste2023. aasta eelarve kinnitamine.pdf
Lisa 1 Sotsiaalministeerium.pdf
Lisa 2 Ravimiamet.pdf
Lisa 3 Sotsiaalkindlustusamet.pdf
Lisa 4 Tööinspektsioon.pdf
Lisa 5 Riikliku Lepitaja Kantselei.pdf
Lisa 6 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.pdf
Lisa 7 Terviseamet.pdf
Lisa 8 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.pdf
Lisa 9 Tervise Arengu Instituut.pdf
Lisa 10 Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Kantselei.pdf