Dokument

Metaandmed

Viit:FIN-1/184-1
Registreerimise kpv:07.01.2022
Dokumendi liik:Sissetulev kiri
Pealkiri:Käskkirja edastamine

Funktsioon:FIN Eelarvestamine ja finantsaruandlus
Sari:FIN-1 Kirjavahetus eelarve- ja finantsküsimustes
Toimik:FIN-1/2022

Juurdepääsupiirang:Avalik

Saatja/saaja viit:5
Adressaat: Sotsiaalministeerium
Saabumis/saatmisviis:DVK
Vastutaja:Raili Jäe (RA)

Failid

NimetusJP piirang
5 05.01.2022 Ministri üldkäskkiri.asice
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2022. aasta eelarve kinnitamine.pdf
Lisa 1 Sotsiaalministeerium.pdf
Lisa 2 Ravimiamet.pdf
Lisa 3 Sotsiaalkindlustusamet.pdf
Lisa 5 Riikliku Lepitaja Kantselei.pdf
Lisa 6 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.pdf
Lisa 7 Terviseamet.pdf
Lisa 8 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.pdf
Lisa 9 Tervise Arengu Instituut.pdf
Lisa 10 Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku Kantselei.pdf
Lisa 4 Tööinspektsioon.pdf